COSTAID - Coping Strategies Against Information Disorders

Projekt COSTAID sa zameriava na stratégie zvládania informačných hrozieb.

Téme informačných hrozieb sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť. Fake news, hoaxy a ďalšie termíny, ktoré sa za týmto pojmom skrývajú sa objavujú dennodenne v médiách, či na sociálnych sieťach. Mladí ľudia sú tomuto fenoménu vystavení vo veľkej miere, preto je téma digitálnej gramotnosti a kompetencií u mladých dospelých a tínedžerov aktuálna. Najviac ich v tomto smere okrem rodiny môžu ovplyvniť učitelia, tréneri, pracovníci s mládežou. Práve tým je venovaný náš projekt, ktorého cieľom je posilniť zručnosti a znalosti pedagógov v tejto oblasti, aby vedeli tieto kompetencie posúvať na mladšie generácie.

Viac sa dozviete na webstránke projektu: https://www.costaid.eu/ 

Výstupy

Ďalší text článku

Partneri projektu

Ďalší text článku