QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie

Sídlo

Tulská 1, 010 08 Žilina

IČO

42 178 177

Registračné číslo

VVS/1-900/90-31616-1

Predseda

Ivan Tošer

E-mail

office@qualed.net

Bankové spojenie

Volksbank Slovensko, č.ú.: 400 116 1701 / 3100

IBAN

SK8731000000004001161701

BIC

LUBASKBX