Aktuálne projekty

Social Competence Check for Millenials

Nový projekt spolufinancovaný Erasmus+ sa zameria na posilnenie postavenia mileniálov a rozvíjanie ich sociálnych zručností pre kariérny úspech a občiansku angažovanosť. Projektové obdobie začína na jeseň 2023 a končí na jeseň 2025. Počas...

Viac o projekte

SoCrATest

SoCrATest Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis, tzv. SoCrATest je novým projektom, ktorý sa zameria na kreatívne zručnosti dobrovoľníkov. Celkovým cieľom projektu SOCRATEST je poskytnúť organizáciám,...

Viac o projekte

MICRAG – How micro can aggression be?

MICRAG – How micro can aggression be? Mikroagresia: výrok, konanie, alebo incident, ktorý sa považuje za prípad nepriamej, jemnej, alebo neúmyselnej diskriminácie príslušníkov marginalizovanej skupiny, napríklad rasovej alebo etnickej menšiny. Projekt MICRAG (podporený...

Viac o projekte

CRISISS

Názov článku – DOPLNIŤ Európsky projekt CRISISS (Hodnotenie mäkkých schopností a overovanie zručností pre dobrovoľníkov v nadnárodnej kríze) vznikol ako reakcia na súčasnú pandemickú situáciu a na vlnu pomoci, ktorú v čase krízy...

Viac o projekte

Industry 4.0 Skills

Industry 4.0 Skills Digitalizácia čoraz viac formuje svet práce. Automatizácia, veľké dáta, pokročilé roboty, internet vecí atď. Technológie môžu ľahko nahradiť prácu v širokom rozsahu nerutinných kognitívnych úloh a vykonávať širší rozsah manuálnych...

Viac o projekte