QUALED kvalifikuje vzdeláva otvára nové možnosti

Ako vznikol názov QUALED ?

spojením dvoch anglických slov QUALification a EDucation – kvalifikácia a vzdelávanie.

Naše najnovšie projekty

Sme nezisková organizácia

zaoberajúca sa mimoškolským vzdelávaním rôznych skupín ľudí. Myslíme si, že súčasné slovenské školstvo nie je dosť efektívne a komplexné. Snažíme sa preto doplniť vzdelávacie služby na Slovensku a orientovať ich viac na prax. Tiež sa snažíme preklenúť všeobecnú mienku, že učenie a kvalifikovanie sa je niečo nepríjemné, povinné a nepraktické. Učenie u nás je dobrovoľné, zaujímavé, príjemné a využiteľné.
Q

Prečo klasické školstvo nefunguje?
Jeden dôvod je forma a druhý obsah učenia.

Každý učiteľ sa musí snažiť o dve základné veci: odovzdať žiakom vedomosť a motivovať ich, spraviť pre nich učivo zaujímavým. Keď jedna z týchto zložiek vo výuke chýba, výuka nemá cenu. Školstvo sa nesnaží o druhú z týchto zložiek, pretože motivácia žiakov si vyžaduje jednak snahu a jednak talent učiteľa. Počas mojich 19 rokov štúdií (základná škola, gymnázium, 2 univerzity) ma učilo asi 100 učiteľov, z toho približne štyria ma dokázali zaujať a motivovať. Väčšina ostatných sa o to nesnažila a zopár sa snažilo ale nevedelo to.

V QUALED sa špeciálne zameriavame na motivačnú zložku učenia a učiteľský talent lektorov.

Čo sa týka osnov slovenských škôl, sú zamerané na teoretické znalosti vo vedných disciplínach. Učíme sa kedy začala studená vojna, ako sa presne nazýva nejaký druh mloka a koľko mláďat sa mu narodí, kto napísal nejakú knihu. Ale nikto nám nepovie, čo pre nás studená vojna znamená, nikto nám toho mloka neukáže a moc sa nás nepýtajú, čo si o tej knihe úprimne myslíme. Na základnej škole nás pripravujú na to, aby sme úspešne zvládli strednú školu, na strednej nás dôkladne pripravujú na vysokú a na vysokej… dostaneme diplom. Ale nikde nás nepripravujú na skutočný život! Nikde nám nepovedia o organizovaní si vlastného času, o nájdení si partnera či kamaráta, o riadení skupiny ľudí, o systéme ako sa efektívne učiť, starší učitelia nám neodovzdávajú skúsenosti a chyby svojej generácie, lebo nič z toho nie je v osnovách a na skúškach.

sa odvracia od teoretických a nepraktických vedomostí.

Zameriavame sa na oblasti, ktoré sú v súčasnej dobe potrebné pre každodenný život alebo pre Vašu kvalifikáciu.