CRISISS

Európsky projekt zameraný na Hodnotenie mäkkých schopností a overovanie zručností pre dobrovoľníkov v nadnárodnej kríze (CRISISS) vznikol ako reakcia na pandemickú situáciu a na vlnu pomoci, ktorú v čase krízy poskytujú dobrovoľníci.

Cieľom projektu je poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri implementácii interných systémov, ktoré im umožnia uznávať a oceňovať mäkké zručnosti dobrovoľníkov, ktorí môžu neskôr tieto zručnosti a znalosti využiť vo svojej práci a zároveň sa preukázať takýmto typom kvalifikácie.

Výstupy projektu sú:

  • Nástroj na hodnotenie mäkkých zručností dobrovoľníkov
  • Nástroj na propagáciu mäkkých zručností dobrovoľníkov
  • Mediatéka
  • Mobilná aplikácia CRISISS

Online platformu s výstupmi projektu nájdete na stránke: https://tools.crisiss.eu/index.php?localize=sk 

Mobilnú aplikáciu CRISISS si môžete stiahnuť na https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gunet.crisiss&hl=sk 

Výstupy

Ďalší text článku

CRISISS seminár

Pozývame Vás na seminár, ktorý predstaví materiály projektu CRISISS – príležitosti pre dobrovoľníkov v čase krízy, vrátane online dostupného nástroja na hodnotenie mäkkých zručností dobrovoľníkov, sprievodcu možnosťami propagácie a preukázania týchto zručností, či mediatéky a aplikácie. Seminár sa uskutoční 23. novembra 2022 o 14:30 hod. v Krajskej knižnici v Žiline.

Viac sa dozviete na FB stránke: Podujatia QUALED

V prípade záujmu o seminár sa prihláste cez tento link na formulár.

Partneri projektu