Názov článku - DOPLNIŤ

Európsky projekt CRISISS (Hodnotenie mäkkých schopností a overovanie zručností pre dobrovoľníkov v nadnárodnej kríze) vznikol ako reakcia na súčasnú pandemickú situáciu a na vlnu pomoci, ktorú v čase krízy poskytujú dobrovoľníci.

Cieľom projektu je poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri implementácii interných systémov, ktoré im umožnia uznávať a oceňovať mäkké zručnosti dobrovoľníkov, ktorí môžu neskôr tieto zručnosti a znalosti využiť vo svojej práci a zároveň sa preukázať takýmto typom kvalifikácie.

Výstupy

Ďalší text článku

CRISISS seminár

Pozývame Vás na seminár, ktorý predstaví materiály projektu CRISISS – príležitosti pre dobrovoľníkov v čase krízy, vrátane online dostupného nástroja na hodnotenie mäkkých zručností dobrovoľníkov, sprievodcu možnosťami propagácie a preukázania týchto zručností, či mediatéky a aplikácie. Seminár sa uskutoční 23. novembra 2022 o 14:30 hod. v Krajskej knižnici v Žiline.

Viac sa dozviete na FB stránke: Podujatia QUALED

V prípade záujmu o seminár sa prihláste cez tento link na formulár.

Partneri projektu