Prečítajte si aktuálne informácie o činnosti nášho občianskeho združenia QUALED a zistite viac o projekte COSTAID, ktorý rieši stratégie zvládanie informačných hrozieb, ale aj o novom projekte Soft Skills Assessment for Teaching Millennials and Generation Z, zameranom na hodnotenie mäkkých zručností, ktorý ešte len rozbiehame. Príjemné čítanie.

Tím Qualed-u.