SoCrATest

Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis, tzv. SoCrATest je projektom, ktorý sa zameria na kreatívne zručnosti dobrovoľníkov.

Celkovým cieľom projektu SOCRATEST je poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri zavádzaní interných systémov uznávania mäkkých zručností a potenciálu tvorivosti, aby sa dobrovoľníkom umožnilo zlepšiť rozvoj ich zručností a kompetencií, ktoré posilňujú tvorivosť a flexibilitu v pracovnom prostredí, ktoré je sa vyznačujú rýchlosťou, neistotou, zložitosťou a nejednoznačnosťou.

Výstupy

Vrámci projektu SOCRATEST sme vytvorili:

  • Nástroj na testovanie a hodnotenie mäkkých zručností a kreativity
  • Nástroj na propagáciu získaných zručností
  • Sprievodcu pre používateľov
  • Digitálnu knižnicu

Online e-Platformu so všetkými materiálmi projektu nájdete na stránke: https://tools.socratest.eu/?localize=sk

Aplikáciu SoCrATest pre smartfóny nájdete na stránke: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gunet.socratest

Partneri projektu

Ďalší text článku