Začíname pracovať na novom projekte ASCOTAge-Sensitive Public Services. Projekt podporený cez Erasmus+ reflektuje potrebu odbornej prípravy v oblasti kompetencií a komunikačných zručností pracovníkov verejných služieb.

Cieľom projektu je rozvíjať  úroveň kompetencií a profesionality pracovníkov verejných služieb v ich komunikácii a interakcii s klientmi, ktorá podporí: budovanie dôvery a istoty, zlepšenie vzájomného porozumenia, poskytovanie podpory klientom a zlepšovanie skúseností klientov v ich interakcii s pracovníkmi verejných služieb.

Viac informácií prinesieme po prvom stretnutí partnerských organizácií, ktoré sa uskutoční 21. februára 2024.