Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa seminára zameraného na postupy zohľadňujúce traumu, ktorý sa bude konať 30. novembra 2023 o 13:00 hod. v Krajskej knižnici v Žiline (2. poschodie) v rozsahu 1,5 hodiny. Počas seminára Vám predstavíme vzdelávací materiál, príklady z praxe, a časť seminára bude venovaná workshopu a diskusii na tému traumy s pani psychologičkou Zuzanou Žarnay.

Primárne je seminár venovaný zvyšovaniu zručností pracovníkov verejných služieb, vrátane pedagógov, pracovníkom z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, pracovníkov úradov práce, oddelení sociálnych dávok alebo bývania, asistentov utečencov a migrantov, pracovníkov justície a policajných zložiek i pracovníkom kultúrnych inštitúcií. Na seminári budeme pracovať s materiálom, ktorý vznikol počas trvania projektu TIPS – Postupy zohľadňujúce traumu pre pracovníkov verejných služieb, spolufinancovanému programom Erasmus+. Viac o projekte sa dozviete na stránke: https://trauma-informed-practice.eu/sk/

Tešíme sa na Vašu účasť!