Nový projekt spolufinancovaný Erasmus+ sa zameria na posilnenie postavenia mileniálov a rozvíjanie ich sociálnych zručností pre kariérny úspech a občiansku angažovanosť. Projektové obdobie začína na jeseň 2023 a končí na jeseň 2025. Počas tohto obdobia sa budeme usilovať vytvoriť nástroj na hodnotenie sociálnych zručností špeciálne navrhnutý pre mileniálov, individuálny tréning zručností a pripravíme aj aplikáciu pre smartfóny, na ktorej budú tieto materiály a nástroj dostupné.

Partneri projektu:

  • INI-Novation GmbH, Nemecko (koordinátor)
  • SOKO Association for the Promotion of Social and Cultural Competences, Rakúsko
  • Zavod GEA, Institute for Psychosocial Counselling and Social Innovation, Slovinsko
  • QUALED, občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Slovensko
  • Universitat Politecnica de Valencia, Španielsko
  • Greek Universities Network, Grécko
  • Associazione Italiana Misofonia, Taliansko